Contoh Pidato Perpisahan Sekolah

Toko Buku Online Belbuk.com

Contoh Pidato Perpisahan Sekolah

 

Prito Windiarto, S.Pd.

 

Ini adalah  Contoh Pidato Perpisahan Sekolah perwakilan siswa yang akan meninggalkan sekolah. Ada pun pidato ucapan selamat jalan dari adik kelas sila klik di sini.

 

Berikut  Contoh Pidato Perpisahan Sekolah

 

 

Assalamualaikum wr. Wb.

Yang kami hormati, kepala sekolah SMP Islam

Yang terhormat ketua komite SMP Islam

Bapak/ibu guru dan karyawan

Bapak/ibu orang tua wali murid

Teman-teman yang berbahagia

 

Innalhamda lillah nahmaduhu wanastainuhu wanastagfiruh, wanaudzubillahi min syururi anfusina wamin sayyiati a’malina man yahdillahu fala mudila lah, faman yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la illaha illallahu, waasyhadu anna muhammadarrosulullah. Robbisyrohli sodri wayasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqohu qouli. Amma ba’du.

 

Hadirin rahimakumullah.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt yang memberikan kita nikmat tak terhingga, utamanya nikmat iman dan islam yang menghujam mantap di dalam hati kita.

Shalawat  dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw. yang telah menunjukan kita jalan kebenaran, yakni al islam.

Bapak Ibu yang berbahagia.

Berdirinya saya di sini atas nama teman-teman kelas 6 / 9 / 12 ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, ucapan terima kasih pada Bapak/ibu kepala sekolah, Bapak/Ibu guru dan karyawan yang telah memberikan bimbingan, arahan, pada kami semua. Ilmu yang diberikan amat berharga bagi bekal kami di masa depan. Nasihat yang kalian berikan menjadi mutiara penyinar kehidupan kami, insyaAllah akan kami ingat dan pegang teguh.

Banner Iklan Sariksa

Terima kasih juga kami sampaikan pada teman-teman satu angkatan. Persahabatan kita adalah hal terindah yang kurasa. Kalian adalah orang hebat, bersama melewati suka duka. Tiga / enam tahun lamanya kita bersama di sekolah ini. Lama waktu itu tidaklah singkat. Ia adalah rangkaian hari panjang. Ada masa kita penuh keakraban, ada masa kita dalam perselisihan. Meski begitu, pada akhirnya kita menyadari kebersamaan kita begitu indahnya.

Terima kasih yang ketiga kami sampaikan pada adik-adik kelas. Sungguh kalian adalah adik-adik terbaik. Memberikan kami pengalaman hebat, bersama mengayuh samudera ilmu di sekolah ini.

Terima kasih terutama pada orang tua / wali murid. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan mengenyam pendidikan. Tanpa dukungan bapak/ibu manakah mungkin kita bisa berdiri hari ini, menggapai kelulusan.

Kedua, kami ingin memohon maaf pada bapak/ibu kepala sekolah, guru, serta karyawan apabila banyak tingkah laku dan perbuatan kami yang menyakitkan hati. Mungkin juga ada ucapan yang menyayat jiwa, kami memohon maaf yang sebesarnya. Sungguh, permohonan maaf ini hadir dari lubuk hati kami yang paling dalam.

Mohon maaf juga pada adik kelas, manakala ada perbuatan, tingkah laku, dan ucapan kami yang menyakiti kalian. Sungguh itu semua tidak didasari kesengajaan. Kami sangat menyayangi kalian.

Teman-teman satu angkatan, saya pribadi mengajak, mari kita tetap jaga eratnya persahabatan. Silaturahim ini jangan sampai putus. Ke mana pun kalian melanjutkan jenjang pendidikan, kita adalah sahabat selamanya. Jangan lupakan persahabatan ini. Jangan lupakan sekolah ini. Tetap jaga nama baik sekolah, bahkan mari kemilaukan, harumkan, dengan prestasi membanggakan.

Bapak/Ibu hadirin sekalian

Terakhir kami memohon doa dan dukungan, semoga kami bisa menggapai apa yang kami impikan. Semoga kita semua bisa menggapai kesuksesan. Semoga kami bisa menjadi pribadi yang berbakti pada orang tua, bangsa, dan agaman. Menjadi generasi penerus.

Kepada adik-adik, tetap semangat belajar. Patuhi guru. Jadilah siswa yang membanggakan.

Demikian sambutan / pidato ini kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan.

Illa liqo, sampai jumpa. Kami adalah murid sekolah ini, selamanya.

Wassalamu alaikum wr. Wb.

 

Tinggalkan komentar